Taisyklės


1 .Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo- pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo (toliau – “Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – “Mes“) tarpusavio teises,pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė“). 

2 .Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta , kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“ ir gaunate Mūsų pranešimą elektroniniu paštu arba telefonu, kad Jūsų užsakymas priimtas.

Kiekviena Jūsų ir Mūsų sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Mūsų el. Parduotuvės duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

3.1. Jūs turite teisę: Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Jei Jūs perkate kaip fizinis asmuo, Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus . 

3.2. Jūs įsipareigojate: Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodytą sumą. Jūs įsipareigojate, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Jūs prarandate atpažinimo kodą, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus - parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.  Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.  Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. 

3.3. Mes turime teisę: Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui,
Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar el. Parduotuvės veikimo sąlygas.

3.4. Mes įsipareigojame: Šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis e-parduotuve.
Pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
Gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje.

4 .Atsakomybė

Jūs visiškai atsakote už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius .

5.Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

6.Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.
Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.